MARKETVUE

100% střel, které minete, jsou ty, které nevystřelíte (Wayne Gretzky)


Upozornění na rizika

Transakce s deriváty na základě směnných kurzů nebo cen drahých kovů, komodit nebo akciových indexů nesou vysoký stupeň rizika. Všechny transakce zahrnující tyto instrumenty jsou vystaveny mimo jiné změnám ekonomických podmínek dané země či politického klimatu, jakož i vlivům přírodních katastrof nebo teroristických útoků. Každá z těchto údálostí může mít podstatný vliv na ceny nebo dostupnost těchto derivátů.

Spekulativní obchodování derivátových produktů je náročné a nese vysokou míru rizika. Proto musíte pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a schopnosti podstoupit takové riziko ještě před vlastním obchodováním těchto produktů. Nikdy neinvestujte s vypůjčenými finančními prostředky.