MARKETVUE

100% střel, které minete, jsou ty, které nevystřelíte (Wayne Gretzky)


Časové prémium

Většina začínajících investorů a obchodníků s opcemi nejraději nakupují Call nebo Put. Pochopitelně kvůli omezenému riziku a teoreticky "neomezenému" ziskovému potenciálu. Nákup opce je obvykle způsob, jak investor může spekulovat za zlomek hodnoty na pohyb podkladového aktiva. Ale přímým nákupem opcí si tito obchodníci nechávají ujít to nejlepší z vlastností akciových opcí - možnost obrátit rozpad časové hodnoty opcí na potenciální zisky.Rozpad časového prémia


Klasická past, do které se dostane opční začátečník, je, že nakoupí opci, správně odhadne směr pohybu trhu a pak se diví, proč mu opce nevydělává. Při zakoupení opce pracuje čas proti obchodníkovi. Každý den, který uplyne, se rozpadá časová hodnota opce, což způsobí, že obchodníkova opční pozice nemusí vykazovat zisk, přestože se obchodníkovi podařilo odhadnout směr pohybu trhu. Jediná šance, jak vydělat na nákupu opce, je doufat, že pohyb trhu bude akcelerovat tak, že „vygumuje“ rozpad opčního prémia. Ruku na srdce, doufání je to poslední, co by obchodník se svojí pozicí měl dělat.

Porovnání opcí ATM a OTM


Situace je ale o to složitější, že časové hodnoty opcí vzdálených od aktuální ceny se rozpadají různě. Nejlépe je to vidět na následujícím obrázku:

Praktické využití


Ponaučení? Nákup opce používat s rozvahou, případně kombinovat s výpisem opcí. V čase blízkém expiraci (méně jak 20 dní) mnohem větší smysl dává nákup butterfly. Proč? Protože rozpad ATM opce akceleruje rychleji než OTM opce a v případě butterfly má obchodník vypsány dvě ATM opce oproti dvěma koupeným OTM opcím. To je také důvod, proč je otevírání Iron Kondora na weeklys riskantní byznys. I přes nízkou pravděpodobnost zasažení vypsaných OTM opcí, musí obchodník Kondora držet déle.