MARKETVUE

100% střel, které minete, jsou ty, které nevystřelíte (Wayne Gretzky)


Commitments of traders

Report Commitments of Traders ukazuje futures pozice obchodníků. Zprávu připravuje každý týden Commodity Futures Trading Commission (CFTC), což je orgán státní správy v USA s cílem dohlížet na trh. Cílem zprávy je vytvořit transparentní prostředí a bojovat proti manipulaci s trhem. A mimo jiné je to také vynikající nástroj pro obchodování, který velmi zpopularizoval Larry Williams. Cílem článku není popsat historii vzniku reportu, ani utopení se v detailech jednotlivých položek reportu. Pojďme se na report podívat z čistě praktického hlediska.Role komerčních subjektů


Komerčním subjektem se rozumí subjekt, který fyzicky na trh dodává komoditu nebo komoditu potřebuje ke své obchodní činnosti. Z vlastní podstaty existence komerčního subjektu vyplývá, že předmětem zájmu bude hedge. Komerční subjekty představují okolo 60% objemu obchodů.

Large speculators


Large speculators jsou zjednodušeně řečeno fondy, které nakupují up trend a prodávají down trend. Cílem těchto subjektů je řídit pozice tak, aby se dostaly na férovou cenu.

Small speculators


Small speculators je veřejnost, která obvykle stojí na špatné straně. Tito obchodníci vytvářejí likviditu pro velké hráče. Velcí hráči potřebují veřejnost, aby se dostali do trhu tam, kam sami potřebují.

Open interest


Ke správné interpretaci reportu COT je třeba zapojit open interest. Open interest představuje množství otevřených kontraktů. Někdy bývá zaměňován za volume, ale to není přesné. Řekněme, že do trhu vstoupilo 10 nových kupujících a 10 nových prodávajících. Volume je v takovém případě 10 a OI také 10. Ale když do trhu vstoupí 10 nových kupujících a žádný nový prodávající, je volume 10 a OI 0. Proč? Protože, aby do trhu mohl vstoupit nový kupující, musel mu odprodat kontrakt někdo, kdo již pozici držel. V takovém případě se nezměnil počet držených pozic, pouze došlo k výměně subjektu, který pozici drží.

Každý trh má svá specifika a je třeba analyzovat, jak typicky se chovají komerční subjekty na daném trhu. Jsou většinou dlouzí nebo krátcí? Mají tendenci chodit do extrémů? Obecně lze říci, že pokud se v down trendu zvýší OI a komerční subjekty zvyšují dlouhé pozice více než krátké, měli bychom se dívat po obchodech na stranu short, protože trend bude ještě chvíli pokračovat, komerční subjekty se hedžují.

Pokud OI klesá a komerční subjekty také snižují dlouhé pozice, může to znamenat signál změny trendu, případně alespoň na krátkou chvíli zastavení pohybu.

Nástroje pro COT analýzy


Osobně jsem dlouho používal software Trade Navigator, kde se daly docela dobře naprogramovat situace, které mě zajímaly. Každý týden mi tak vypadly jen nejzajímavější trhy z pohledu COT. Software jsem sice používal i k jiným analýzám, ale řešení to bylo těžkopádné a dost drahé, takže jsem si našel webovou službu, která dělá přesně to, co potřebuji. Na stránkách COTbase.com lze seřadit trhy podle největších změn v reportu COT a zároveň najít, který trh se z hlediska COT nachází v (nebo blízko) extrému za volitené časové období. Osobně používám časový rámec 52 a 26 týdnů. Kromě toho služba zobrazuje Volume/OI analýzu a vybírá nejzajímavější potenciální příležitosti na trhu.